Kiteytämme
yrityksen
tulevaisuuden
menestyksen
edellytykset ja
kiinnitämme ne
liiketoimintaan

Kasvatamme yritysarvoa strategisen brändin johtamisen kautta. Rakennamme brändin vahvuutta ja autamme yrityksiä hyödyntämään brändiensä koko potentiaalin. Autamme laatimaan kasvun linjaukset ja viemään ne käytäntöön.

Markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja tulevaisuutta on yhä vaikeampi ennustaa. Muuttuvilla markkinoilla menestyvät ne yritykset, jotka osaavat ja uskaltavat tarttua avautuviin mahdollisuuksiin. Vahva brändi on selkänoja, jonka turvin investoinnit tulevaisuuden kasvuun saadaan tuottamaan.

Brändit ovat liiketoiminnan ja kilpailustrategian ytimessä mutta vetoavat myös tunteisiin. Yhdistämme liiketoiminta- ja markkina-analytiikan syvälliseen ihmistuntemukseen sekä tulevaisuuden kasvutrendien hahmottamiseen. Metodiikkamme kiinnittyy käytännön liiketoimintaan ja on helposti ymmärrettävissä.


OSAAMISALUEEMME

Kilpailustrategia

Kiteytämme yrityksen tulevaisuuden menestyksen edellytykset ja tuomme asiakaslähtöisen ajattelun organisaation joka tasolle. Kilpailustrategian systemaattisen johtamisen mallimme on räätälöitävissä eri toimialojen ja yritysten tarpeisiin.

Johtamisen kehittäminen

Integroimme strategisen brändin johtamisen yrityksen johtamisjärjestelmään ja prosesseihin.

Käytäntöönvienti

Kilpailustrategian käytäntöönviennillä rakennetaan systemaattisesti brändin vahvuutta ja kasvatetaan yritysarvoa. Tehokkaalla kilpailustrategian jalkautuksella varmistetaan, että jokainen työntekijä ymmärtää roolinsa asiakaskokemuksen ja brändin rakentamisessa.

Markkina-analyysit ja seuranta

Työmme perustuu tutkittuun ja todennettuun markkina-analytiikkaan. Brändin vahvuuden ja rahallisen arvon määritys noudattaa ISO 10668 -standardia.


BRANDWORXXIN TARINA

BrandWorxx on vuodesta 1996 toiminut liikkeenjohdon konsultointitoimisto. Toimintamme alkuvuosina kehitimme kokonaisvaltaisen brändin johtamisen metodiikan yhteistyössä asiakkaidemme ja laajan neuvonantajaverkoston kanssa. Olemme reilun 20 vuoden aikana tuoneet syvällistä kilpailustrategian ymmärrystä yli kahteensataan yritykseen Suomessa ja ulkomailla.

BrandWorxxiltä löytyy kansainvälisessäkin vertailussa laajin ja systemaattisin strategisen brändin johtamisen kokonaisnäkemys. Tarjoamme yritysjohdolle työkalut kasvuhakuiseen kilpailustrategian johtamiseen ja autamme viemään linjaukset osaksi yrityksen toimintakulttuuria. Vahvuutemme on monialainen huippuhenkilöstömme, jolle asiakkaan pitkän tähtäimen menestys on intohimo.


ISO 10668 -STANDARDI

ISO 10668:2010 -standardi määrittää, minkälaisia toimintatapoja ja menetelmiä edellytetään brändien rahallisen arvon mittaamisessa.

ISO 10668:2010 antaa viitekehyksen brändin arvon määrittämiseksi. Viitekehys sisältää mm. tavoitteet, arvon määrityksen perusteet, erilaiset hyväksytyt lähestymistavat ja menetelmät sekä vaatimukset laadullisen datan keräämiseksi ja oletusten tekemiseksi. Standardi määrittää myös tavat, joilla brändin arvo tulee raportoida.

BrandWorxx on ainoana suomalaisena toimijana ollut alusta asti mukana kansainvälisessä kollegiossa, joka on laatinut standardin. Vuonna 2010 määritettyä standardia ollaan parhaillaan päivittämässä ja tarkentamassa.