Terästeollisuudesta terveydenhuoltoon

Asiakkaamme tulevat eri toimialoilta ja ovat eri vaiheissa kilpailuedun systemaattisen johtamisen kehittämisessä.
Metodiikkamme luo kestävää kasvua toimialasta ja ansaintalogiikasta riippumatta.

Tyytyväisempiä
asiakkaita

http://brandworxx.com/uploads/images/2018/Caruna.png

Parempi asiakaspalvelu nostettiin Carunalla keskeiseksi kehityskohteeksi: myös sähkönjakeluyhtiö voisi tarjota erinomaisen asiakaskokemuksen. Carunassa on haluttu tuoda asiakasodotusten mukainen palvelutarjonta yhtä tärkeälle tasolle kuin sähköverkon rakentaminen ja ylläpito, ja lähdimmekin työstämään Carunaan uudenlaista asiakasajattelua.

Asiakasajattelu koko organisaatioon

Aloitimme paremman asiakaskokemuksen rakentamisen kiteyttämällä Carunan asiakassegmentit ja luomalla kullekin segmentille asiakaspolut. Työ toteutettiin 2016–2017 laajojen asiakastutkimusten kautta sekä työpajamuotoisesti yhdessä Carunan henkilöstön kanssa, jolloin jokaiselle kirkastuivat eri asiakastyypit ja asiakkuuksien eri vaiheet. Asiakaspolkujen avulla saatiin nimettyä kuhunkin segmenttiin ja kohtaamispisteeseen asiakaskokemuksesta vastuulliset toiminnot ja henkilöt.

Onnistunut jalkautus

Asiakasajattelu jalkautettiin Carunan henkilöstölle kattavalla ja räätälöidyllä jalkautusohjelmalla, johon kuului mm. koko henkilöstön jalkautuspäivä työpajoineen sekä e-learning-koulutus. Kumppanimme WheelQ:n jatkuvan mittauksen työkalulla havaittiin heti parannusta asiakaskokemuksessa. Koko yhtiön toimintaan asiakasrajapinnassa tuli selkeyttä, henkilöstön motivaatio koheni ja asiakastyytyväisyys kääntyi nousuun.

"BrandWorxxiltä olemme saaneet toimintaamme ainutlaatuista asiakasnäkökulmaa. Olemme ymmärtäneen kaikkien prosessiemme ja henkilöstömme roolin asiakaskokemuksen ja Caruna-brändin rakentajina. BrandWorxxin konsulteilla ei kravatti kiristä kaulaa, joten yhteistyö on käytännönläheistä ja rentoa."

Elina Lehtomäki
Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Asiakkuudet
Caruna Oy

Asiakkaitamme

Caruna

Asiakaskokemuksen
tutkimustyö ja
käytäntöönvienti.
Tarjoamakuvaus.

Neste

Pitkäaikainen
brändin arvon
tutkimustyö ja
strateginen tuki.

Lemminkäinen

Brändiportfolio ja
-hierarkia.
Asiakastutkimus.

Nammo

Asiakasnäkemystutkimus.
Brändihierarkia,
erottuvuusstrategia ja
käytäntöönvienti

Fredman
Eskimo
Outokumpu

Brändin
erottuvuusstrategia ja
käytäntöönvienti

Technopolis

Asiakaskokemustutkimus

Rapala

Brändin arvo ja
kasvusuunnitelma

Ymparistömerkki
Finnair

Asiakaslähtöinen
liiketoimintakonsepti

Lapua

Erottuvuus ja
kasvustrategia,
jalkautus ja
brändin arvon
jatkuva mittaus

Outotec
SK

Brändin identiteetti ja
konsepti, jalkautus ja
brändin arvo

DNA

Brändin
erottuvuusstrategia

OP
ISS
Atria

ei määritelty

MTV3

Brändiportfolio-strategia ja
brändin arvo

Storaenso

Brändin
erottuvuusstrategia ja
käytäntöönvienti

Glaston

Brändin
erottuvuusstrategia ja
jalkautus

Mandatum
Sisu

Asiakaslähtöinen
liiketoimintasuunnitelma ja
brändistrategia

Terveystalo
Microsoft

Paikalliset brändien
myyntistrategiat: Xbox ja Surface

Helvar
Vihtavuori

Erottuvuus ja segmentit,
jalkautus,
brändin identiteetti ja
brändin arvo

John Deere

Asiakaskokemuksen
tutkimustyö

Amiedu

Erottuvuus
ja
asiakaslupauksen
kiteytys