Yrityksen hyödyntämätön kasvupotentiaali

Kehitys on ollut tasaista, liikevaihto kasvanut prosentin luokkaa ja panostukset pysytelleet vaakasuorassa linjassa. Mitkä ovat esimerkkiyrityksemme ennusteet ensi vuodelle? Liikevaihtokäyrässä hienoista nousua, mutta mihin perustuen? Ei mihinkään erityiseen. Lähinnä optimismiin. Tulosten aikahan onkin vasta tulevana vuonna.

Otetaanpa mukaan brändin vahvuuskerroin. Se korreloi aina liikevaihdon kanssa. Kun brändi vahvistuu, ylärivi voi paremmin. Liikevaihtokäyrä lähtee nousuun. Kannattavuus samoin. Kasvava liikevaihto osaltaan vahvistaa brändiä. Saavutetaan positiivinen kehä.

Brändiin – siis koko yrityksen lupauksen lunastamiseen – voi panostaa, tai sitten ei. Tämä koskee yrityksen kaikkia prosesseja johdonmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti.

 

Ensimmäinen vaihtoehto eli panostaminen antaa mahdollisuuden: ylärivillä korkeammalle kurkottavan käyrän. Jälkimmäisen vaihtoehdon (ei panosteta) aikaansaama käyrä on luonnollisesti alempana. Näiden vaihtoehtojen välinen erotus on brändin tarjoamaa liiketoimintapotentiaalia, jonka voi valjastaa hyötykäyttöön – jos siis kasvu kiinnostaa.

Miten arvelet useimmissa suomalaisissa yrityksissä asiantilan olevan? Voin todeta, että tutkimukset osoittavat useimmissa yrityksissä olevan hyödyntämätöntä potentiaalia. Se saataisiin hyötykäyttöön ryhtiliikkeellä.


Siihen riittää tällainen jumppa. Kysy itseltäsi vaikka näitä asioita: Olemmeko menossa oikeaan suuntaan ja oikealla tarjonnalla (= tuote/palveluportfolio suunnattuna oikeille segmenteille)? Vai onko meiltä jäänyt jotain huomaamatta? Erotummeko kilpailijoista, vai olemmeko samaa massaa?

Kun oikea suunta ja oikea tarjonta on selvitetty, yrityksen prosessit on muokattava tahtotilan mukaiseksi. Tähän ei yksi tai kaksi powerpoint-esitystä riitä, vaan yrityksen koko toiminta pitää virittää brändilupauksen mukaisesti täyttämään sitä – luomaan ainutlaatuista, erottuvaa ja omintakeista asiakaskokemusta. Oma henkilökunta ja sidosryhmät on valmennettava ja energisoitava sellaiseen tekemisen vimmaan, että kasvulle ei ole vaihtoehtoa. Kasvun tekeminen kun on hauskempaa kuin puolustustaistelu.

Lopputuloksena on win-win-win-win….. Kaikilla on kivaa, talousjohtajallakin. Kehotankin sinua käyttämään tovin sen pohtimiseen, olisiko teillä käyttämätöntä potentiaalia, jonka voisi kääntää kasvuksi.

Lauri Sipilä
Senior Consultant

lauri.sipila@brandworxx.com
+358 40 503 4313

Brändipotentiaali rahaksi

Mitä hallituksen puheenjohtajan pitää ajatella brändistä? Mikä on toimitusjohtajan ja talousjohtajan rooli brändin kehittämisessä? Miten brändi liittyy yritysarvon kasvattamiseen?

Vuoden 2017 Brand Dayssä käsiteltiin brändipotentiaalin hyödyntämistä. Monissa suomalaisissa yrityksissä ei edelleenkään ymmärretä yrityksen hallitsemien brändien arvoa sekä sitä, miten kilpailustrategian systemaattisen kehittämisen ja vahvan brändin kautta voidaan luoda kestävää yritysarvon kasvua.

Brändi on erottuva ja omintakeinen lupaus lisäarvosta, jonka lunastaa koko yritys ja sen henkilöstö omalla toiminnallaan. Siksi brändeistä huolehtiminen ei siis kuulu vain markkinointi- ja viestintäosastolle, vaan sen paikka on toimitusjohtajan ja johtoryhmän agendalla.


PUHUJAT

Jari Ålgars
Outotec, CFO

Jari Taipale
BrandWorxx, toimitusjohtaja

Raija-Leena Söderholm
Matkahuolto Oy & Kemppe Oy,
hallituksen pj.

Markku Tuominen
Roschier, partneri

Olavi Kuusela
Useita toimitusjohtaja- ja
hallituspositioita
Hallituksen rooli brändin johtamisessa

Kaksipäiväisenä järjestetty Brand Day keräsi jälleen Roschierin salin täyteen. Erityistä kiitosta osallistuneilta keräsivät Roleff Kråkströmin "Saving the brand – Moomin" sekä Pasi Luostarisen (Atria Oyj) esitys kansainvälisen brändiportfolion johtamisesta. Anne Korkeakosken juontaman tapahtuman osallistujille ei jäänyt epäselväksi että brändin johtamisessa riittää vielä tekemistä. Edellisten lisäksi eväitä tekemiseen antoivat Jari Taipale ja Perttu Pöyhönen BrandWorxxiltä sekä Markku Tuominen Roschierilta.


PUHUJAT

Anne Korkeakoski
Hallitusammattilainen

Jari Taipale
BrandWorxx, toimitusjohtaja

Roleff Kråkström
Moomin Characters, toimitusjohtaja

Markku Tuominen
Roschier, partneri

Pasi Luostarinen
Atria, markkinointijohtaja

Perttu Pöyhönen
BrandWorxx, Seniorkonsultti