Poistamme esteet kasvusi tieltä

Liiketoimintaan kokonaisvaltaisesti kytkeytynyt brändi ohjaa
kaikki yrityksen toiminnot rakentamaan mitattavaa yritysarvon kasvua.

Strategia

Autamme yritysjohtoa luomaan erottuvan kilpailustrategian, joka tavoittaa tulevaisuuden kasvusegmentit ja luo kestävää kasvua.

Muutos

Määrittelemme ja toteutamme johdon kanssa toimenpiteet, jotka mahdollistavat brändin vahvistamisen ja lupauksen lunastamisen.

Systematiikka

Teemme brändistä mitattavan ja johdettavan prosessin, joka viedään moderneilla työkaluilla osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää.

Strategisen brändin johtamisen menetelmämme on yli 20 vuoden kehitystyön tulosta.

Luomamme brändistrategian rakennemalli perustuu kansainväliseen ISO 20671 -standardiin.
Se liittää brändin kiinteästi yrityksen liiketoimintaan tarjoaman, segmentoinnin, erottuvuuden, asiakaspolkujen ja investointien kautta.
Menetelmää on sovellettu menestyksellä lukuisille asiakkaillemme eri toimialoilla.

Missä brändisi menee?

Brändin rakentaminen on liiketoiminnan pitkän tähtäimen strategista kehittämistä.
Vahvistuva brändi luo kestävää yritysarvon kasvua, joka perustuu omien kilpailuetutekijöiden,
markkinatilanteen ja asiakkaiden arvostusten ymmärrykseen.

Alkuun pääset esim. Brändin tilan tai Brändin rahallisen arvon tutkimuksella.
Selvitetään, missä brändisi menee ja mitä olisi syytä tehdä seuraavaksi.Brändin tila

Ymmärrys brändin nykytilasta luo perustan liiketoiminnan asiakaslähtöiselle kehittämiselle. Mittaamme ja analysoimme brändin heikkoudet, vahvuudet, riskit ja kehittämiskohteet.

Brändin rahallinen arvo

ISO 10668 -standardin mukainen brändin rahallisen arvon määritys auttaa johtoa arvioimaan yrityksen taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja kannattavuutta pitkällä aikavälillä.